Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Quality Management

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
U16C6302 ZK 3 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Ondřej Hykš
Lecturer:
Ondřej Hykš
Tutor:
Ondřej Hykš
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

The content of the course consists of various quality management systems with a focus on the most currently used systems as well as non-systemic approaches to quality. It also contains examples of practical use of quality systems.

Requirements:

Exam (written test)

Optional: Excerpt from a scientific article

Syllabus of lectures:

Introduction, terminology, principles of quality management

Approaches to quality assurance

The context of the organization and the link of quality to the strategy of the organization

Roles and tasks of top management in management systems

Management of processes and their system

Human resources and the human factor in the context of quality management

Documentation, infrastructure and environment in the context of quality management

Customer requirements for product, design and development

Management of production and provision of services, management of nonconforming outputs

Control system in quality management

Internal audits of management systems

Risks and opportunities, conflict resolution

Continual improvement

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Understand the principles and operation of quality systems, be able to implement the system.

Study materials:

Recommended:

- ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality- požadavky

- Aktuální legislativa týkající se kvality (přesná specifikace bude uvedena na první přednášce)

- VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

- VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomDEJ:103
Hykš O.
17:45–19:15
(lecture parallel1)
Dejvice
103
Wed
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-31
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5709606.html