Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BSASI - povinné předměty 1. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
18ZALG Basics of Algorithmization Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
18ZPRO Basics of Programming Czech Z 4 4C The course is on the list
01MAN Calculus 1 Czech The course is on the list
01MA1 Calculus 1
 
Czech Z 4 4+4 The course is not on the list
01MAZ Calculus 1, Examination
 
ZK 4 - The course is not on the list
01MANB Calculus B 1, Examination
 
Czech The course is not on the list
01MAB2 Calculus B2
 
Czech Z,ZK 7 2+4 The course is not on the list
02DEF1 History of Physics 1 Czech Z 2 2+0 The course is on the list
01LA1 Linear Algebra 1
 
Czech Z 1 2+1 The course is not on the list
01LAL Linear Algebra 1 Czech The course is on the list
01LNA1 Linear Algebra 1
 
Czech The course is not on the list
01LAZ Linear Algebra 1, Examination
 
Czech ZK 2 - The course is not on the list
01LALB Linear Algebra B 1, Examination
 
Czech The course is not on the list
01LAB2 Linear Algebra B2
 
Czech Z,ZK 4 1+2 The course is not on the list
18EKO1 Mathematical Economics 1
 
Czech Z,ZK 5 2+2 The course is not on the list
18EKO2 Mathematical Economics 2
 
Czech Z,ZK 5 2+2 The course is not on the list
18MIK1 Microeconomics 1 Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
18MIK2 Microeconomics 2 Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
18OS Operating Systems Administration Czech KZ 2 0+2 The course is on the list
00PT Preparatory Week Z 2 týden The course is on the list
Data valid to 2024-06-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015467-BSASIPP1.html