Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

German Language 3-1

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
U04L3401 Z 3 0P+2C
Garant předmětu:
Markéta Blažejová, Eva Císlerová
Lecturer:
Markéta Blažejová, Eva Císlerová
Tutor:
Markéta Blažejová, Eva Císlerová
Supervisor:
Institute of Language Studies
Synopsis:

The course is suitable for bachelor students. The course develops all language competencies in the German language at level A2-B1 according to the CEFR: speaking, reading, listening and writing. In the course, students foster their knowledge of grammar and vocabulary for everyday situations. The course focuses on communicative skills. It is suitable for pre-intermediate students.

Requirements:

active participation in class, regular attendance, tasks and assignments, tests

Syllabus of lectures:

1. Präpositionen; Wohnen

2. Modalverben; Geburtstagsfeier

3. Dieser, Jeder, Plural; Hobbys

4. Sietzen, Unregelmäige Verben; Kontaktanzeigen

6. Substantive: starke und schwache Deklination; Wem hilfst Du?

7. Wiederholung und Revision

8. Trennbare und untrennbare Präfixe; Sport

9. Reflexive Verben; Sport

10. Modalverben; Reisen

11. Steigerung der Adjektive und Adverbien; Beschreiben

12. Konjunktionen; Schule

13. Syntaxregeln; Beruf

14. Revision, Test; Was ich nicht verstehe

Syllabus of tutorials:

Types of exercises: synonyms, antonyms, reference vocabulary, connotative, pragmatic (pantomime, pictures, mini-dialogues)

Grammar: construction, transfer, situational exercises

Reading: shorter texts

Writing - Production of basic types of texts

Speaking: basic situations - see Outline

Study Objective:

A2-B1 language level

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).

Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Study materials:

Obligatory:

DUSILOVÁ, Doris. Sprechen sie Deutsch?: druhé, přepracované vydání učebnice němčiny pro střední a jazykové školy.

2., přepracované vyd. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-08-17-1

Recommended:

BUSCHA, Anne, SZITA, Szita. A Grammatik, Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert Verlag,

2010. ISBN 978-3-941323-09-4

FUNK, Hermann, Christina KUHN, Britta WINZER-KIONTKE, Laura NIELSEN, Beate LEX a Beate

REDECKER. Studio 21 A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského

referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2015-. ISBN 978-80-7489-255-4.

Německo-český, česko-německý praktický slovník. 2. vydání. V Brně: Lingea, 2016. --pro každého. ISBN 978-80-7508-

Note:
Further information:
Moodle ČVUT: B181-U04L3401-Německý jazyk 3-1
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomDEJ:210
Blažejová M.
10:45–12:15
(parallel nr.101)
Dejvice
Učebna
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-06-01
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4990006.html