Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Opthalmology - Pathology, Clinic I.

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBOOK1 Z,ZK 5 2P+2S Czech
Grading of the course requires grading of the following courses:
Anatomy, Physiology and General and Special Pathology of Eye (17PBOAFPO)
Garant předmětu:
Šárka Pitrová
Lecturer:
Šárka Pitrová
Tutor:
Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach
Supervisor:
Department of Natural Sciences
Synopsis:
Requirements:

Assesment: active participation on the solution of the exercises

Examination: fulfilment of requirements for assesment, knowledge covering conect of the course

Syllabus of lectures:

1.General ophthalmology

2.Common ocular disorders

3. Lids and lacrimal apparatus

4.Orbit

5.IInflammatory eye diseas

6.General considerations of conjunctiova and sclera

7.General considerationes of cornea

8.Uveal tract

9.Tumors in ophthalmology

10.Diseases of lens

11.Cataracta

12.Glaucoma / basic/

13.Neuro-ophthalmology

14.Strabismus - definitions

Syllabus of tutorials:

1.General ophthalmology

2.Common ocular disorders

3. Lids and lacrimal apparatus

4.Orbit

5.IInflammatory eye diseas

6.General considerations of conjunctiova and sclera

7.General considerationes of cornea

8.Uveal tract

9.Tumors in ophthalmology

10.Diseases of lens

11.Cataracta

12.Glaucoma / basic/

13.Neuro-ophthalmology

14.Strabismus - definitions

Study Objective:

Our course is an attempt to provide a concise yet reasonable complete, up-to-date review of difficult speciality for use by ophthalmometric students

Study materials:

[1] HEISSIGEROVÁ, Jarmila. Oftalmologie: pro pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-580-4.

[2] KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4711-638

[3] VLKOVÁ, Eva, František VLK a Šárka PITROVÁ. Lexikon očního lékařství: výkladový ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2008. ISBN 978-802-3989-069

[3] KASCHKE, Michael, Karl-Heinz DONNERHACKE a Michael Stefan RILL. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles and clinical applications. 1., Auflage. Weinheim, Bergstr:Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-352-7410-682

[4] HLOŽÁNEK, Martin a Blanka BRŮNOVÁ. Přístrojová technika v oftalmologii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006. ISBN 80-902-1609-9

Other materials:

https://drive.google.com/drive/folders/1uvTdwHt37zAFj2Jh-rchECK2KE6HP0tI?usp=sharing

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomKL:B-234
Fůs M.
16:00–17:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
Wed
roomKL:C-4
Pitrová Š.
16:00–17:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-06-05
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2549106.html