Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Timber Buildings

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
124YDRS Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Jan Růžička
Lecturer:
Milan Peukert, Marek Pokorný, Jan Růžička, Kamil Staněk, Lukáš Velebil, Jaroslav Vychytil
Tutor:
Milan Peukert, Marek Pokorný, Jan Růžička, Kamil Staněk, Lukáš Velebil, Jaroslav Vychytil
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

The aim is to present a complex overview on energy efficient timber structures. Basic theoretical and design principals are presented. The lectures are focused on following technologies of timber structures: (i) heavy timber skeleton systems, (ii) light timber structures based on 2x4. (iii) CLT, (iv) log house. All technologies of timber structures are presented in structural and building physics context of low energy and passive buildings.

Requirements:

No requirements.

Syllabus of lectures:

1. Structural systems of timber structures 1

2. Structural systems of timber structures 2

3. Structural details of timber structures. Designing of timber structures. Multi storey timber structures. (up to 4.floors)

4. Structural analysis of timber structures. Spatial rigidity of timber structures.

5. Fire resistance of timber structures

6. Energy passive buildings - principals and context

7. Energy passive buildings - calculations, building envelope, thermal protection of buildings. Wood microstructure.

8. Thermal humidity phenomenon in building envelope of timber structures

9. Accumulating properties of Timber structures and summer overheating risks. Structural details of timber structures from building physics point of view.

10. Acoustics of timber structures

11. Building service systems in timber structures

12. High-rise timber structures. Timber structures and sustainable buildings

13. Failures and risks of timber structures

Syllabus of tutorials:

without seminars

Study Objective:

The aim is to present basic theoretical principals and design processes of energy efficient timber structures.

Study materials:

?Kolb, J. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

?Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016

?Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.

?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

?Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

?Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

:www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

:POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

Note:
Further information:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=typ&type=pv&kod=124YDRS
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:C-219

18:00–19:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Wed
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet25083405.html