Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Health Protection in Transportation and EU

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
15Y2OZ KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Petr Musil, Eva Rezlerová
Tutor:
Petr Musil, Eva Rezlerová
Supervisor:
Department of Languages and Humanities
Synopsis:

Health protection in transportation in CR in the past and present. Conditions before 1989 and after, current legislature, future prospects. Harmonisation of legislation with other EU members. Fundamental principles of health protection and support in selected EU countries.

Requirements:

Not defined.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Knowledge of health protection systems in the Czech Republic and EU.

Study materials:

Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: je čas rozhodnout, Nakladatelství dopravy a spojů, 2001

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn

89/391/EHS Směrnice Rady o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších změn a související předpisy

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-09-26
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24072605.html