Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Railway Operation

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
12ZPV Z,ZK 4 2P+1C+12B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Martin Jacura
Tutor:
Martin Jacura, Jan Kruntorád
Supervisor:
Department of Transport Engineering and Transportation Planning
Synopsis:

Legislation in railway transport. Railway vehicles. Railway signals and signal devices. Railway traffic organisation and operation. Simplified railway traffic operation. Railway vehicles brakes. Railway vehicles marking. Operation intervals. Theoretical graph of train running.

Requirements:

no prerequisites

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Make students acquainted with railway traffic principles, railway transport organisation and management.

Study materials:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah – vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Jacura M., Novotný V.: Železniční provoz - doplňkový text, ČVUT Praha, 2018

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24041805.html