Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb

Study programme: Civil Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BJ20190100 Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr In this group you have to gain at least 29 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
29
BJ20190200 Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr In this group you have to gain at least 28 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
28
BJ20190300 Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BJ20190400 Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
Minimal number of credits 117
Compulsory courses in the program
BL202405 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BL202006 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 6. semestr In this group you have to gain at least 24 credits
In this group you have to complete at least 4 courses
24
BL202007 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BL202008 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 8. semestr In this group you have to gain at least 18 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
18
Minimal number of credits 102
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective courses
BL202006_1 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty In this group you have to gain at least 6 credits
In this group you have to complete at least 1 course
6
Minimal number of credits 6
Jazyky
BF20190201_J Povinně volitelný jazyk, 2. semestr In this group you have to gain at least 1 credit
In this group you have to complete at least 1 course
1
BF20190302_J Povinně volitelný jazyk, 3. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 3
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BL202008_1 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, bakalářská práce In this group you have to gain at least 12 credits
In this group you have to complete at least 1 course
12
Minimal number of credits 12
Total number of required credits 240
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 240

tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025

Data valid to 2024-07-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30024168.html