Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT PV 3. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBBBFT Biofotonika česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBBFVP Funkce více proměnných česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020627-F7PBB_PV_3S_20.html