Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_MINFN 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01DPSI1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
01DPSI2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+20 Předmět je vypsán
01KOAL Komutativní algebra česky Předmět je vypsán
01DISE Předdiplomní seminář česky Předmět je vypsán
01SU1 Strojové učení 1 česky Předmět je vypsán
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023601-NMSPMINF2.html