Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

1.sem.nav.prez (od) 20/21 - program LA

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14GISS Geografické informační systémy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
15J2A1 Jazyk - angličtina 1 česky Z 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
11LIP2 Lineární programování 2 česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
17LSC Logistika ve Smart Cities česky Z,ZK 6 2P+2C+14B Předmět je vypsán
17MADS Management dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17TSI Technologie silniční dopravy česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17TZND Technologie železniční dopravy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11TER Teorie her a optimální rozhodování česky ZK 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17TZOR Teorie zásob, obnovy a rozvrhy česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022573-1.S.NPLA_20_21.html