Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie silniční dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TSI KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Michal Drábek, Vít Janoš
Cvičící:
Michal Drábek, Vít Janoš
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Právní, provozní, technologické, logistické a bezpečnostní podmínky silniční dopravy, hlavní dopravní technologie, zvláštní přepravy, mezinárodní smlouvy, požadavky na parametry a specializaci dopravních, přepravních a manipulačních prostředků, technická obsluha vozidel, bezpečnost silniční dopravy a výběr optimální dopravní jednotky.

Požadavky:

-

Podmínky zakončení předmětu

Klasifikovaný zápočet

- písemná zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se silniční dopravou v ČR (včetně mezinárodní dopravy) v právních, technických, technologických, logistických a bezpečnostních souvislostech.

Studijní materiály:

PTÁČEK, P., KAPLÁNEK, A. Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě. CERM, Brno, 2002.

NOVÁK, R. a kol. Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství. Praha: C. H. Beck, 2013.

Dohody CMR, TIR, ADR, ATP a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 - aktuální znění

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855506.html