Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technologie železniční dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TZND Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Vít Janoš, Zdeněk Michl
Cvičící:
Vít Janoš, Zdeněk Michl
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Stanovení kapacity traťového úseku, modelová provozní situace se systémovou jízdní dobou mezi taktovými uzly, výpočet úspory trakční energie v porovnání s náklady na straně infrastruktury při výstavbě výhybny pro letmé křižování, řešení kapacitní úlohy a výpočet provozních intervalů, výpočet nákladů provozní koncepce, robustnost jízdního řádu, systematická koncepce tras nákladní dopravy, zásady centralizovaného operativního řízení provozu.

Požadavky:

znalost technologie dopravy a dopravních systémů, kapacitních úloh z oblasti teorie grafů

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce

Zkouška

- ústní zkouška

- v hodnocení zkoušky je z 1/6 zohledněno i hodnocení semestrální práce

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen systematicky navrhovat provozní koncepce a nutné úpravy infrastruktury plynoucí z požadavků provozu - dosažení systémové jízdní doby. Absolvent bude schopen kvantifikovat vynaložené náklady a náklady provozní koncepce. V navržených dopravnách bude schopen vypočítat staniční provozní intervaly.

Studijní materiály:

Kodex UIC 406 - Kapacita. UIC Union Internationale des Chemins de Fer, Paris 2004

HANSEN, I. A., PACHL, J. Railway Timetable and Traffic, Eurailpress Hamburg 2008

SŽDC D23, Služební předpis pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí

Směrnice SŽDC D24 pro zjišťování kapacity železničních tratí

MOLKOVÁ, T. a kol. Kapacita železničních tratí

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6329806.html