Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U51C3402 Propedeutikum pedagogické praxe I
 
česky Předmět není vypsán
U51C3105 Rizikové chování žáků
 
česky Předmět není vypsán
U51C3103 Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
U51C3301 Sociální psychologie
 
česky Předmět není vypsán
U51C3104 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022227-3.S.UPV_OD_21_22.html