Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma od 21/22

Studijní program: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.UPV OD 21/22 1.S.UPV od 21/22 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
2.S.UPV OD 21/22 2.S.UPV od 21/22 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
3.S.UPV OD 21/22 3. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
4.S.UPV OD 21/22 4. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
15
5.S.UPV OD 21/22 5. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
17
6.S.UPV OD 21/22 6. semestr UPV od 21/22 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
Minimální počet kreditů 134
Povinně volitelné předměty
PVP-UPV OD 21/22 3.+ 4. semestr UPV od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů ( maximálně  2)
5
PVP-UPV-SK1-21/22 3.+4.+ 6. semestr UPV PVP Skupina 1 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  6)
9
PVP-UPV-SK3-21/22 4.+ 5. semestr UPV PVP Skupina 3 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
11
PVP-UPV-SK4-21/22 5. + 6. semestr UPV PVP Skupina4 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
9
PVP-UPV-SK2-21/22 5. semestr UPV PVP Skupina 2 od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 40
Jazyky
PVP-UPV-SK5-21/22 3.+4. semestr UPV PVP Skupina 5 od 21/22 jazyky-povinně volitelné předměty kombinovaná V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022227.html