Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Profilující (budoucí povinné) předměty všech specializací bakalářského programu Informatika, v. 2021

Z této skupiny vybírejte předměty, které později budou povinnými pro specializaci, do které se hodláte profilovat. Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-ASB.21 Aplikovaná síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-APS.21 Architektury počítačových systémů česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-BEK.21 Bezpečný kód česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-EHA.21 Etické hackování česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-HWB.21 Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti česky Z,ZK 5 21KP+2KC Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021807-BIK-PS-ALL.21.html