Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architektury počítačových systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-APS.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Pavel Tvrdík
Přednášející:
Michal Štepanovský
Cvičící:
Michal Štepanovský
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s principy konstrukce vnitřní architektury počítačů s univerzálními procesory na úrovni strojových instrukcí s důrazem na proudové zpracování instrukcí a paměťovou hierarchii. Porozumí základním konceptům RISC a CISC architektur a principům zpracování instrukcí v skalárních procesorech ale i v superskalárních procesorech, které dokážou v jednom taktu vykonat více instrukcí najednou a při tom zajistit korektnost sekvenčního modelu výpočtu. Předmět dále rozpracovává principy a architektury víceprocesorových a vícejádrových systémů se sdílenou pamětí a problematiku paměťové koherence a konzistence v těchto systémech.

Požadavky:

Znalost základů kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Znalost fungování počítače na úrovni strojových instrukcí, programování v jazyce strojových instrukcí. Programování v jazyce C, funkce překladače z vyššího programovacího jazyka.

Osnova přednášek:

1. Kvantitativní principy návrhu počítačů, Amdahlův zákon, hodnocení výkonnosti a propustnosti počítačů, CPU výkonnostní rovnice, zkušební úlohy.

2. Architektura souboru instrukcí, taxonomie, procesory RISC vs procesory CISC, jazyky symbolických adres a asemblery.

3. Verilog jako jazyk pro popis HW: syntaxe a sémantika.

4. Inkrementální návrh jednocyklového RISC procesoru. Obecný pohled na řadič procesoru a jeho funkce.

5. Návrh proudově pracujícího RISC procesoru, hazardy a jejich řešení.

6. Paměťová hierarchie: skrytá paměť (cache memory), princip, různé implementace (přímo mapovaná, plně asociativní, částečně asociativní).

7. Paměťová hierarchie: virtuální paměť pomocí stránkování a jeho HW podpora v procesorech (MMU).

8. Vícejádrové CPU a víceprocesorové počítače. Koherence skrytých pamětí, MESI protokol, koherence založená na adresářích.

10. Paměťová konzistence, princip a model sekvenční paměťové konzistence, synchronizační instrukce pro přístup do sdílené paměti.

11. Superskalární procesory I: statické (in-order) a dynamické (out-of-order) vykonávání instrukcí, přejmenování registrů (Tomasolův algoritmus).

12. Superskalární procesory II: zpracování paměťových instrukcí, load bypassing/forwarding, spekulativní načítání dat z paměti. Paměťová konzistence na vícejádrovém CPU.

13. Superskalární procesory III: predikce větvení a spekulativní provádění instrukcí.

Osnova cvičení:

1. Vyhodnocování výkonnosti počítače

2. ISA a jazyk symbolických adres (assembler) MIPS

3. Programování v JSA (assembleru) MIPS.

4. Verilog jako jazyk pro popis HW

5. Základní komponenty jednoduchého RISC procesoru

6. Proudově pracující procesor

7. Skrytá paměť z pohledu CPU/assembleru

8. Skrytá paměť z pohledu vyššího programovacího jazyka

9. MESI koherenční protokol

10. Paměťová konzistence a synchronizační primitiva

11. Paměťová konzistence z pohledu programátora v C/C++

12. Superskalární procesory

13. Kontrola semestrálních projektů, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Patterson D. A., Hennessy J. L. : Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (5th Edition). Morgan Kaufmann, 2014. ISBN 978-0128012857.

2. Hennessy J.L., Patterson D.A. : Computer Architecture: A Quantitative Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2017. ISBN 978-0128119051.

3. Shen J. P., Lipasti M. H. : Modern Processor Design. Fundamentals of Superscalar Processors. Waveland Press, 2013. ISBN 978-1478607830.

Poznámka:

Chybí klíčová slova: Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-APS/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Pokročilé architektury počítačových systémů a také Virtualizace a cloud computing.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6701706.html