Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. program, pro fázi studia bez specializace, kombi., 2021

Studijní obor: Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. program, pro fázi studia bez specializace, kombi., 2021
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.21 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, konbinovaná forma výuky, verze 2021 V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 20 předmětů
106
Minimální počet kreditů 106
Volitelné předměty oboru/specializace
BIK-PS-ALL.21 Profilující (budoucí povinné) předměty všech specializací bakalářského programu Informatika, v. 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 72
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2021/2022 do kombinované formy studia bakalářského programu.

Zkouška z angličtiny 2021 [BI-ZKA.21]

BI-ANG se zakončením zkouškou za dva kredity si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. <br> --<br> BI-ANG1 se zakončením zápočet a zkouška za 2 kredity si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně (nechodili na předmět BI-A2L). Tito studenti musejí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku. Po absolvování zkoušky bude navíc studentovi automaticky uznán předmět BI-ANGS (Samostatná příprava na zkoušku z angličtiny) za 2 kredity. <br> --<br> BIE-EEC se zakončením zápočtem za 4 kredity je studentovi uznán proděkanem po předložení externího certifikátu na úrovni minimálně B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, konbinovaná forma výuky, verze 2021 [BIK-PP.21]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz CSc.

Profilující (budoucí povinné) předměty všech specializací bakalářského programu Informatika, v. 2021 [BIK-PS-ALL.21]

Z této skupiny vybírejte předměty, které později budou povinnými pro specializaci, do které se hodláte profilovat. Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 [BIK-V.21]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021807.html