Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Předměty doktorského programu Kybernetika a robotika

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
XP35FMC1 Fuzzy modelování a řízení česky Předmět je vypsán
XP35CCM1 Kooperativní řízení multiagentních systémů anglicky Předmět není vypsán
XP35LMI1 Lineární maticové nerovnosti anglicky Předmět je vypsán
XP35NES1 Nelineární systémy česky Předmět je vypsán
XP35ESF1 Odhadování a filtrace česky Předmět je vypsán
XP35ORC1 Optimální a robustní řízení česky Předmět není vypsán
XP35FSC1 Řízení flexibilních struktur česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021787-2020_DKYR.html