Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elective courses originating from neighboring specializations for the BIE-PS, ver. 2021

Garant: Ing. Jan Fesl, Ph.D. email: jan.fesl@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-AG2.21 Algorithms and Graphs 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-TAB.21 Applications of Security in Technology
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ASB.21 Applied Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZRS.21 Basics of System Control anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-JPO.21 Computer Units anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-KOM.21 Conceptual Modelling
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VES.21 Embedded Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB.21 Hardware Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-LOG.21 Mathematical Logic
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PNO.21 Practical Digital Design
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PJP.21 Programming Languages and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-PPA.21 Programming Paradigms anglicky Z,ZK 5 2P+2R Předmět je vypsán
BIE-SRC.21 Real-time systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-BEK.21 Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-SP1.21 Team Software Project 1 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
BIE-SP2.21 Team Software Project 2
 
anglicky KZ 5 2C Předmět není vypsán
BIE-TJV.21 Technologie Java anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-AWD.21 Web and Database Server Administration
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021628-BIE-PS-VO.21.html