Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elective courses originating from neighboring specializations for the BIE-TI, ver. 2021

Garant: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., email:jan.janousek@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-SPS.21 Administration of Computer Networks and Services anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
BIE-TAB.21 Applications of Security in Technology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ASB.21 Applied Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZRS.21 Basics of System Control anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-TPS.21 Computer Networks Technologies anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-JPO Computer Units
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-KOM Conceptual Modelling anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VES Embedded Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-IOT.21 Internet of Things anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-TJV.21 Java Technology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SIP.21 Network Programming anglicky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PNO Practical Digital Design
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SRC.21 Real-time systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-BEK Secure Code
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VPS.21 Selected Topics in Computer Networking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-SP1.21 Team Software Project 1 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
BIE-SP2.21 Team Software Project 2 anglicky KZ 5 2C Předmět je vypsán
BIE-ADU.1 Unix Administration
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VDC.21 Virtualization and Data Centers anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-AWD.21 Web and Database Server Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021559-BIE-TI-VO.21.html