Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Elective courses originating from neighboring specializations for the BIE-PI, ver. 2021

Garant: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz // Všechny povinné předměty specializací s výjimkou této

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-SPS.21 Administration of Computer Networks and Services
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
BIE-AG2 Algorithms and Graphs 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-TAB.21 Applications of Security in Technology
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ASB.21 Applied Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-TPS.21 Computer Networks Technologies
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-KOM Conceptual Modelling anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-IOT.21 Internet of Things
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-LOG.21 Mathematical Logic
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SIP.21 Network Programming
 
anglicky Z 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PJP Programming Languages and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-PPA Programming Paradigms anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BEK Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-VPS.21 Selected Topics in Computer Networking
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-SP1.21 Team Software Project 1
 
anglicky KZ 5 4C Předmět není vypsán
BIE-SP2.21 Team Software Project 2
 
anglicky KZ 5 2C Předmět není vypsán
BIE-TJV.21 Technologie Java
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ADU.1 Unix Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-VDC.21 Virtualization and Data Centers
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-AWD.21 Web and Database Server Administration
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021388-BIE-PI-VO.21.html