Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory subjects of the branch

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE4M36DS2 Database systems 2 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M36OSW Ontologies and Semantic Web
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE4M33SSU Statistical Machine Learning anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M36SAN Statistical data analysis anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M39VIZ Visualization anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018984-2018_MOIEPO9.html