Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Open Informatics - Data Science

Studijní program: Open Informatics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Data Science - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MOIEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
2018_MOIEDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 49
Povinné předměty oboru
2018_MOIEPO9 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
2018_MOIEVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 85
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 35
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2018_MOIEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018984.html