Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinné předměty specializace - specializace Bioinformatika

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BAM36BIN Bioinformatika česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
B4M35KO Kombinatorická optimalizace česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika česky Z,ZK 6 3P+1C Předmět je vypsán
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M33SSU Statistical Machine Learning anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018326-2018_MBIOPS1.html