Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

4. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty-2.výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018205-4S_P_DOS_17-18_PV2.html