Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření a zpracování dat v silniční dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611MDS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obecné principy dopravních detektorů, specifické problémy v dopravních aplikacích, rozdílné technologie. Předzpracování dopravních dat pro nadstavbové matematické modely. Principy dalších analytických metod (rozhodovací stromy, shlukování, soft computing atd.). Systémové principy funkcí snímačů a akčních členů. Základy teorie měření a akčního působení.

Požadavky:

Základy popisné statistiky. Znalost fyziky, elektrotechniky, elektroniky, výpočetní techniky a materiálů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat, znalost rozdílných technologií, počínaje standardními indukčními smyčkami po nové technologie. Znalost principů snímačů a akčních členů. Používání měřicích a akčních řetězců. Přehled kroků pro předzpracování dat. Popis analytických nástrojů a jejich vhodné nasazení.

Studijní materiály:

W. Klosgen, J. Zytkov: Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery, Oxford University Press, 2002

D. Pyle: Data Preparation for Data Mining, Morgan Kaufmann, 1999

Ďaďo, Kreidl: Senzory a měřící obvody, Praha, ČVUT, 1996

Hamata V.: Akční členy, ČVUT FD sylaby ? síť

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2080806.html