Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Teorie konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618TK KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Vít Malinovský
Cvičící:
Vít Malinovský
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou metodou. Zjednodušená deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet jednoduchého rovinného roštu. Obecná deformační metoda. Základy matematické pružnosti. Statický výpočet složitější staticky neurčité konstrukce. Energetické metody řešení prutových konstrukcí. Lagrangeův variační princip. Nosník na pružném Winklerově podkladu. Pasternakův model podloží.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, silovou metodou a deformační metodou. Získání znalostí výpočtu nosníku na pružném podkladu. Získání přehledu o energetických metodách řešení prutových konstrukcí.

Studijní materiály:

Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

Kuklík P., Blažek, V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2615406.html