Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRE bak. studium od 17-18 obor DOS - s FYZ

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 17-18 P 1. sem. bak. PRE 17-18 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2S PRE 17-18 P 2. sem. bak. PRE 17-18 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3S PRE 17-18 P FYZ 3. sem. bak. PRE 17-18 povinné předměty (SČS) - s Fyzikou V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P DOS 17-18 P 4. sem. PREZ bak. DOS 17-18 povinné předměty V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
20
4S P DOS 17-18 PV1 4. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty-1.výběr V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
4S P DOS 17-18 PV2 4. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty-2.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4S P DOS 17-18 PV3 4. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty-3.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S P DOS 18-19 P 5. sem. bak. PRE DOS 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
5S P DOS 18-19 PV 5. sem. PRE DOS 18-19 povinné předměty - výběr V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6S P DOS 18-19 P 6. sem. PRE DOS 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
10
6S P DOS 18-19 PV1 6. sem. PRE bak. DOS 18-19 povinné předměty-výběr-1 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6S P DOS 18-19 PV2 6. sem. PRE bak. DOS 18-19 povinné předměty-výběr-2 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6S P DOS 18-19 PV3 6. sem. PRE bak. DOS 18-19 povinné předměty-výběr-3 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 160
Semestrální projekt
PROJ 17-18 projekty 17-18 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE DOS 18-19 4x PVP pro bak. PREZ od 18-19: DOS (2x PVP v 5.sem., 2x PVP v 6.sem.) V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Jazyky
JZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018205.html