Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5.s.UPV od 18/19 povinné předměty kombinovaná forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U63C5303 Ekonomika a vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
U00C0101 Projekt bakalářské práce česky KZ 6 Předmět je vypsán
U00C5101 Propedeutikum pedagogické praxe
 
česky Předmět není vypsán
U51C5201 Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
U16C5301 Zásady BOZP a PO česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015525-5.S.UPV_OD_18_19.html