Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.sem.MED bak.komb.10/11

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
13EDOT Ekonomika, doprava, telekomunikace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11MVP Matematická analýza funkcí více proměnných
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
18MRI2 Materiály 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11PT Pravděpodobnost
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PKD Projektování kolejové dopravy
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
18ST Statika
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14SIAP Sítě a protokoly
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17TDLK Technologie dopravy a logistika
 
Z,ZK 4 12 Předmět není vypsán
20UIS Úvod do inteligentních dopravních systémů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14UPRO Úvod do programování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004215-2.S.BKMED_10_11.html