Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematická analýza funkcí více proměnných

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MVP Z,ZK 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Metrické prostory. Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných. Totální diferenciál, lokální a vázané extrémy. Objemové integrály, křivkové a plošné integrály.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet funkce jedné reálné proměnné, kvadratické formy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných.

Studijní materiály:

Nagy J, Navrátil O. Diderenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha ČVUT, 2005

Nagy J., Taufer J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum ČVUT, 1997

Nagy J., Taufer J.: Integrální počet funkcí více proměnných,Praha, skriptum ČVUT, 1999

Jarník V.: Diferenciální počet 2, Praha, Academia, 1984

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1458806.html