Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do inteligentních dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20UIS Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Inteligentní dopravní systémy (ITS), jejich cíle a vize. ITS ve světě, v Evropě a v ČR. Architektura ITS a role standardizace. Informační a navigační systémy. ITS v silniční, železniční a kombinované dopravě. Projektování ITS; organizace, příprava a provedení projektu. Aktuální projekty v ČR.

Požadavky:

základní znalost matematické analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s cíli, organizací, oblastí a službami ITS. Definování pojmu dopravní telematiky spolu s požadavky na telematický systém. Národní technické standardy ITS. Příklady aktuálních projektů realizovaných v ČR.

Studijní materiály:

Přibyl P., Mach R.: Řídící systémy silniční dopravy, ČVUT, 2003

Přibyl P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II, ČVUT, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1459706.html