Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Materiály 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MRI2 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní pojmy a rozdělení materiálů. Polovodiče. Keramické materiály. Polymery. Zvláštní druhy oceli. Vlastnosti a použití kompozitních materiálů. Prostý, železový a předpjatý beton - technologie, návrh. Vlastnosti a použití dřeva.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o speciálních materiálech; zvláštní druhy oceli, kompozita, polymery, keramika.

Studijní materiály:

Agarwal D. B., Broutman J. L.: Vláknové kompozity, Praha, SNTL, 1987

Askeland D. R.: The Science and Engineering of Materials, Chapman & Hall, 1996 (SI Edition)

Hippel A. R.: Molekulová fyzika hmoty, Praha, SNTL, 1963

Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, Praha, SNTL, 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1459506.html