Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Mgr. specializace Teoretická informatika, 2018-2019

Studijní plán: Mgr. specializace Teoretická informatika, 2018-2019

Jako volitelné předměty lze zapisovat povinné předměty sousedních specializací.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-MPI Matematika pro informatiku
 
Z,ZK 7 3P+2C Z povinný předmět programu
MI-EVY.16 Efektivní vyhledávání v textech
 
Z,ZK 5 2P+1C Z PS
MI-NON.16 Nelineární optimalizace a numerické metody
 
Z,ZK 5 2P+1C Z PS
MI-SYP.16 Syntaktická analýza a překladače
 
Z,ZK 5 2P+1C Z volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
MI-VSM Vybrané statistické metody
 
Z,ZK 8 4P+2C L povinný předmět programu
NI-ADM Algoritmy data miningu Z,ZK 5 2P+1C L PS
MI-GAK Grafy a kombinatorika
 
Z,ZK 5 2P+2C L PS
MI-KOD.16 Komprese dat
 
Z,ZK 5 2P+1C L PS

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-KOP Kombinatorická optimalizace
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
MI-MPR Magisterský projekt
 
Z 7 Z,L povinný předmět programu
NI-MVI Metody výpočetní inteligence Z,ZK 5 2P+1C Z volitelný předmětPS

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
NI-DIP Magisterská práce Z 30 L,Z povinný předmět programu
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod930439673905.html