Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Syntaktická analýza a překladače

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-SYP.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti základů teorie automatů, jazyků a formálních překladů. Studenti získají znalosti LR analýzy v jejích různých variantách a aplikacích, seznámí se se speciálními aplikacemi syntaktických analyzátorů, jako např. inkrementální a paralelní analýzou.

Požadavky:

Znalost základů teorie formálních jazyků a překladů. Znalosti konečných a zásobníkových automatů, konstrukce LL analyzátoru a překladače řízeného LL analyzátorem.

Osnova přednášek:

1. Rekapitulace základních pojmů, LL analýza a její varianty.

2. Klasifikace LR analyzátorů.

3. Silná LR(k) analýza.

4. Slabá LR(0) a SLR(1) analýza.

5. Slabá LALR(k) analýza a LR(k) analýza.

6. Překlad řízený LR analyzátorem.

7. Výpočet atributů při LR analýze.

8. LR atributový překlad.

9. Vnitřní forma.

10. Inkrementální LL analýza.

11. Inkrementální LR analýza.

12. Paralelní LL analýza.

13. Paralelní LR analýza.

Osnova cvičení:

1. Opakování - konstrukce slabých a silných LL analyzátorů.

2. Opakování - LL analyzátor jako překladač.

3. Silná LR(k) analýza.

4. Slabá LR(0) analýza.

5. SLR(1) analýza.

6. LALR(k) analýza.

7. LR(k) analýza.

8. Překlad řízený LR analyzátorem.

9. Výpočet atributů při LR analýze, LR atributový překlad.

10. Inkrementální LL analýza.

11. Inkrementální LR analýza.

12. Paralelní LL analýza.

13. Paralelní LR analýza.

Cíle studia:

Cílem předmětu je přinést znalosti, které je možno uplatnit při návrhu překladačů nebo jiných programových prostředků pro analýzu a zpracování strukturovaných textů.

Studijní materiály:

Melichar, B. ''Jazyky a překlady''. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01511-4.

Melichar, B. ''Konstrukce překladačů''. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-02028-2.

Melichar, B., Holub, J., Mužátko, P. ''Languages and Translations''. Praha: Publishing House of CTU, 1997. ISBN 80-01-01692-7.

Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., Ullman, J. D. ''Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition)''. Addison Wesley, 2006. ISBN 0321486811.

Grune, D., Jacobs, C. J. H. ''Parsing Techniques. A Practical Guide (2nd Edition)''. Springer, 2008. ISBN 038720248X.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-SYP.16/

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-SYP.16/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4657106.html