Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Mgr. obor Systémové programování, zaměření Teoretická informatika, 2016-2017

Studijní plán: Mgr. obor Systémové programování, zaměření Teoretická informatika, 2016-2017

Jako volitelné předměty lze zapisovat oborové předměty sousedních oborů a zaměření.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-MPI Matematika pro informatiku
 
Z,ZK 7 3P+2C Z povinný předmět programu
MI-PAA Problémy a algoritmy
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C Z povinný předmět programu
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
 
Z,ZK 7 4P+2C L povinný předmět programu
MI-FLP Funkcionální a logické programování
 
Z,ZK 4 2P+1C L povinný předmět oboru
MI-AVY Automaty ve vyhledávání v textech Z,ZK 4 2P+1C L povinný předmět zaměření
MI-PAL Pokročilá algoritmizace
 
Z,ZK 4 2P+1C L povinný předmět zaměření
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-MPR Magisterský projekt
 
Z 7 Z,L povinný předmět programu
MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence
 
Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět zaměřenívolitelný předmět
MI-NON.16 Nelineární optimalizace a numerické metody
 
Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět zaměření
MI-CPX Teorie složitosti
 
Z,ZK 5 3P+1C Z povinný předmět zaměření
MI-PV-EM.2016 Povinně volitelné magisterské ekonomicko manažerské předměty, verze 2016 2 povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-DIP Magisterská práce
 
Z 23 L,Z povinný předmět programu
MI-PV-HU.2016 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 3 povinně volitelný humanitní předmět
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod710522072605.html