Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma od 22/23

Studijní program: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
3.S.UPV OD 22/23 3. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
4.S.UPV OD 22/23 4. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
15
1.S.UPV OD 22/23 1. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
2.S.UPV OD 22/23 2. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
5.S.UPV OD 22/23 5. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
17
6.S.UPV OD 22/23 6. semestr UPV od 22/23 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
Minimální počet kreditů 134
Povinně volitelné předměty
PVP-UPV OD 22/23 1.+3.+4. semestr UPV PVP od 22/23 - povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
5
PVP-UPV-SK1-22/23 3.+4.+ 6. semestr UPV PVP Skupina 1 od 22/23 povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
9
PVP-UPV-SK3-22/23 4.+ 5. semestr UPV PVP Skupina 3 od 22/23 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 11 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
11
PVP-UPV-SK4-22/23 5. + 6. semestr UPV PVP Skupina4 od 22/23 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
9
PVP-UPV-SK2-2-22/23 5. semestr UPV PVP Skupina 2 od 22/23 povinně volitelné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 40
Jazyky
PVP-UPV-SK5-22/23 3.+4. semestr UPV PVP Skupina 5 od 22/23 jazyky-povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022947.html