Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programovací jazyky a překladače

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PJP.21 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Janoušek
Přednášející:
Jan Janoušek
Cvičící:
Jan Janoušek, Tomáš Pecka, Štěpán Plachý
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti budou umět základní metody překladu programovacích jazyků. Seznámí se s vnitřními reprezentacemi současných překladačů GNU a LLVM. Naučí se formálně specifikovat překlad textu, který vyhovuje určité syntaxi, do cílové formy a na základě této specifikace vytvořit překladač. Překladačem se zde rozumí nejen překladač programovacího jazyka, ale jakýkoliv jiný program analyzující a zpracovávající text zapsaný v jazyku, který je dán LL vstupní gramatikou.

Požadavky:

The theory of automata and grammars, basic knowledge of programming (C and C++).

Theory of automata and grammars in the scope of BIE-AAG.21, basic knowledge of programming (C and C++).

A prerequisite for enrollment in BIE-PJP.21 is that the student has earned at least credit for BI-AAG.21 in a previous semester.

Osnova přednášek:

1. Struktura překladače, lexikální analyzátor.

2. Deterministická syntaktická analýza shora-dolů: LL syntaktická analýza.

3. [2] Implementace LL analýzy. Vlastnosti LL gramatik.

5. Transformace na LL(1) gramatiky, zotavení se z chyb při LL analýze.

6. Formalismy pro popis syntaxí řízeného překladu a sémantiky: překladové a atributové gramatiky.

7. Jednoprůchodový atributovaný překlad řízený LL analýzou, L-atributové gramatiky, příklady jednoduchých překladů.

8. Vnitřní datové struktury překladače, vnitřní reprezentace.

9. Abstraktní syntaktický strom, tříadresový kód - vnitřní reprezentace překladače GNU.

10. Vnitřní reprezentace překladače LLVM.

11. Příklady jednoduchého překladače.

12. Lokální optimalizace kódu.

13. Další varianty LL syntaktické analýzy.

Osnova cvičení:

1. Návrh a realizace lexikálního analyzátoru.

2. Realizace syntaktické analýzy rekurzívním sestupem.

3. Atributové překladové gramatiky.

4. Překlad do jazyka zásobníkového počítače.

5. Překlad do syntaktického stromu.

6. [2] Konzultace k domácí práci.

Cíle studia:

Předmět obsahuje přehled obecných rysů programovacích jazyků a výklad základních metod jejich implementace. Návrh a programová realizace jednotlivých částí překladače jsou podloženy základní teorií gramatik a automatů. Pro ilustraci metod je zaveden jednoduchý programovací jazyk a navržen a realizován překladač. Dále jsou probrány základní metody implementace datových typů, podprogramů a datových abstrakcí.

Studijní materiály:

1. Aho A.V., Lam M.S., Sethi R., Ullman J.D. : Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition). Addison Wesley, 2006. ISBN 978-0321486813.

2. Crespi Reghizzi S., Breveglieri L., Morzenti A. : Formal Languages and Compilation (3rd Edition). Springer, 2019. ISBN 978-3-030-04878-5.

3. Scott M. L. : Programming Language Pragmatics (3rd Edition). Morgan Kaufmann, 2009. ISBN 978-8131222560.

4. Wilhelm R., Seidl H., Hack S. : Compiler Design - Syntactic and Semantic Analysis. Springer, 2013. ISBN 978-3642175398.

5. Fischer C. N., Cytron R. C., LeBlanc R. J. : Crafting A Compiler. Addison-Wesley, 2009. ISBN 978-0136067054.

Poznámka:

This course is prezented in Czech.https://courses.fit.cvut.cz/BI-PJP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PJP/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-s135
Janoušek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As135
St
Čt
místnost TH:A-1247
Pecka T.
Plachý Š.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost TH:A-1247
Pecka T.
Plachý Š.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6704406.html