Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba informačních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TIS.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Pavel Náplava
Cvičící:
Jan Kočí, Pavel Náplava
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s „běžnými“ typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Požadavky:

Vstupní znalosti: Obecná znalost databázových technologií, princip klient server, základní znalosti nástrojů pro popisování chování systémů (např. case systémy, UML), orientace v návrhu uživatelského rozhraní, přehled technologií pro vývoj a implementaci systémů. Projektové řízení a základy ekonomicko-manažerského myšlení.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu a problematiky informačních systémů – data, informace, informační management, informační systém, přínosy informačního systému, důvody pro implementaci.

2. Způsoby a postupy při implementaci informačního systému, životní cyklus informačního systému, specifika implementace informačních systémů, struktura implementačního týmu a rizika implementačních projektů.

3. Způsoby implementace informačního systému, identifikace a sběr požadavků na implementaci informačního systému s ohledem na aktuální stav a budoucí rozvoj organizace, procesní řízení.

4. Rozdělení informačních systémů, kritéria dělení informačních systémů, historie informačních systémů, výrobci a dodavatelé informačních systémů.

5. ERP systémy, systémy pro podporu výroby, CRM/xRM systémy.

6. Systémy pro správu dokumentů, RMS, manažerské informační systémy.

7. Informační systémy pro státní správu.

8. Struktura informačních systémů, možnosti rozšiřování, funkční a datová integrace s jinými systémy.

9. Správa a údržba informačních systémů.

10. Způsoby provozu informačních systémů, specifika provozu systémů v cloudovém a on-premise prostředí, stínové IT.

11. Legislativní aspekty implementace a provozu informačních systémů.

12. Kvalita implementace a provozu informačních systémů.

13. Bezpečnost informačních systémů.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení, úvod do tvorby případové studie

2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech

3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka

4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů

5. Druhá konzultace se zákazníkem, popis AS-IS stavu

6. Třetí konzultace se zákazníkem, popis TO-BE stavu

7. Čtvrtá konzultace se zákazníkem, finalizace případové studie

8. Prezentace případových studií

9. Zpětná vazba, akceptace případových studií

10. Úvod do tvorby prototypu, ukázka možného řešení prototypu

11. Konzultace k tvorbě prototypu

12. Konzultace k tvorbě prototypu

13. Předvedení prototypu, diskuse k projektům a předmětu

14. Rezerva

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.

Studijní materiály:

1. Laudon K.C., Laudon J.P. : Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Global Edition, Pearson, 2019. ISBN 978-0-13-519192-7.

2. Bocij P., Greasley A., Hickie S. : Business Information Systems: Technology, Development and Management for the Modern Business. Pearson, 2018. ISBN 978-1-29-222097-0.

3. Pearlson, Keri E., Saunders, Galletta, Carol S., Dennis F., Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 7th Edition, Wiley, 2019

4. Gála L., Pour J., Šedivá Z. : Podniková informatika - Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikov praxi. Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-9918-6.

5. Basl J., Blažíček R. : Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7594-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TIS

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TIS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T9:343
Náplava P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:343
Kočí J.
Náplava P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6703206.html