Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Programování grafických aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PGA.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Radek Richtr
Přednášející:
Radek Richtr
Cvičící:
Radek Richtr
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem představí možnosti současných profesionálních open-source nástrojů pro editaci obrazu, videa, 3D animací (GIMP, Blender) a jejich využití k vizualizaci specifických dat (3D scény, matematická data). Důraz bude kladen zejména na možnosti jejich dalšího rozšíření a to jak s využitím vestavěných skriptovacích jazyků, tak i implementací vlastních zásuvných modulů (plugins).

Požadavky:

Vstupní znalosti v rozsahu předmětů BI-MGA a BI-PYT.

Osnova přednášek:

1. Základy programování grafických aplikací, historie.

2. 2D grafika - Metodika programování pluginů v jazyce C++ (GIMP).

3. 2D grafika - Metodika programování pluginů v jazyce Python, pokročilé funkce (GIMP).

4. 2D grafika - Výpočetní metody, konvoluce, filtry.

5. 2D grafika - Metody zpracování obrazu.

6. 3D grafika - Datové struktury pro 3D grafiku.

7. 3D grafika - Vnitřní datové struktury grafických nástrojů (Blender).

8. 3D grafika - Metodika programování pluginů v jazyce Python (Blender).

9. 3D grafika - Programování pluginů v jiných editorech (3D Studio Max, Maya).

10. 3D grafika - Pokročilé osvětlovací modely.

11. 3D grafika - Texturovací modely.

12. 3D grafika - Základy realistického texturování.

13. 3D grafika - Pokročilé texturování.

Osnova cvičení:

1) GIMP - Úvod, vytváření rozšíření

2) GIMP - Úlohy na cvičení, zadání první semestrální práce

3) Konzultační cvičení

4) Kontrola první semestrální práce

5) Blender - Úvod, využití jazyka Python v nástroji Blender

6) Blender - Úlohy na cvičení, programování zásuvných modulů

7) Blender - Úlohy na cvičení, zadání druhé semestrální práce

8) Konzultační cvičení

9) Kontrola druhé semestrální práce

10) SAGE a CAVE - Úvod, úlohy na cvičení, zadání semestrální práce

11) Konzultační cvičení

12) Kontrola třetí semestrální práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jaworski W. : Programming Add-ons for Blender, Version 2.0. Creative Commons License, 2019.

2. Filip J., Haindl M. : Visual Texture. Springer, 2013. ISBN 978-1447149019.

3. Lecarme O., Karine Delvare K. : The Book of GIMP: A Complete Guide to Nearly Everything. No Starch Press, 2013. ISBN 978-1593273835.

4. Žára J. a kol. : Moderní počítačvá grafika. Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PGA/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PGA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6703006.html