Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TWA.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je základním kurzem vývoje webových aplikací. Na počátku se studenti seznámí s HTTP a jeho možnostmi a částečně též s některými vlastnostmi jazyků pro popis struktury (HTML) a prezentace (CSS) dokumentů na webu. Tyto znalosti poskytnou nezbytný základ pro vývoj webových aplikací, který bude demonstrován na moderních knihovnách usnadňujících vývoj webových aplikací. Serverová strana bude demonstrována na technologii PHP s využitím frameworků Symfony 2, Doctrine 2.

Vývoj na klientské straně bude probíhat v jazyce Javascript s využitím knihovny jQuery a případně MV* frameworku AngularJS.

Požadavky:

Předmět požaduje znalosti OOP v rozsahu předchozích předmětů doporučeného průchodu studijním plánem. Dále jsou požadovány znalosti relačních databází, metod softwarového inženýrsví a základů počítačových sítí.

Je doporučeno před zapsáním tohoto předmětu absolvovat též volitelné předměty BI-PHP.1 a BI-PJS, ve kterých je vyučována syntaxe jazyků PHP a Javascript a je demonstrováno použití dalších nástrojů, které usnadňují vývoj v těchto jazycích.

Osnova přednášek:

1. Protokol HTTP a jazyk HTML.

2. Kaskádové styly.

3. Nástroje pro vývoj webových aplikací.

4. Architektura webové aplikace a návrhové vzory.

5. Stav webové aplikace, persistence dat.

6. Návrh a zpracování formulářů (interakce s uživatelem).

7. Autentizace a autorizace.

8. Webové služby.

9. Zpracování událostí a Document Object Model.

10. Asynchronní komunikace s webovým serverem.

11. Bezpečnost webových aplikací.

12. [2] Moderní webové přístupy.

Osnova cvičení:

1. HTML

2. CSS

3. Základy dynamických stránek

4. Seznámení se Symfony

5. Seznámení s Doctrine

6. Symfony: Formuláře

7. Doctrine: Asociace

8. Symfony: Autentizace a autorizace

9. REST API

10. JavaScript

11. AJAX

12. Bezpečnost

13. Prezentace týmů

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem vývoje webových aplikací. Na počátku se studenti seznámí s HTTP a jeho možnostmi a částečnětéž s některými vlastnostmi jazyků pro popis struktury (HTML) a prezentace (CSS) dokumentů na webu. Tyto znalosti poskytnounezbytný základ pro vývoj webových aplikací, který bude demonstrován na moderních knihovnách usnadňujících vývoj webových aplikací.Serverová strana bude demonstrována na technologii PHP s využitím frameworků Symfony 2, Doctrine 2. Vývoj na klientské straně bude probíhat v jazyce Javascript s využitím knihovny jQuery a případně MV* frameworku AngularJS.

Studijní materiály:

1. Frain B. : Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques (3rd Edition). Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839211560.

2. Daigneau R. : Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web Services. Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0321544209.

3. Mitchell L.J. : PHP Web Services. O'Reilly Media, 2013. ISBN 978-1449356569.

4. Elliott E. : Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries. O'Reilly Media, 2014. ISBN 978-1491950296.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6695806.html