Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování a algoritmizace 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA2.21 Z,ZK 7 2P+1R+2C česky
Garant předmětu:
Jan Trávníček
Přednášející:
Radek Hušek, Jan Trávníček, Josef Vogel
Cvičící:
Daniel Breiner, Vít Břichňáč, Suzan Catay, Jarmila Fialová, Filip Gregor, Peter Guľa, Radek Hušek, Barbora Kolomazníková, Tomáš Krupička, Jan Matoušek, Petr Nohejl, Petr Pauš, Tomáš Pecka, Matyáš Rak, Petr Šťastný, Ondřej Štorc, Jan Šuráň, Jakub Švec, Jan Trávníček, Oliver Tušla, Ladislav Vagner, Josef Vogel, Jakub Votrubec
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí základům objektově orientovaného programování a naučí se používat, specifikovat a implementovat abstraktní datové typy (rozšiřitelné pole, množina, seznam, tabulka). Programovacím jazykem je C++. Studenti jsou seznámeni se všemi rysy jazyka C++ důležitými pro objektově-orientované programování (např. šablonování, kopírování/přesouvání objektů, přetěžování operátorů, dědičnost tříd, polymorfismus).

Požadavky:

Základy algoritmizace a programování v jazyku C.

Osnova přednášek:

1. Od C k C++, neobjektová rozšíření.

2. Programovací styly, úvod do objektově-orientovaného programování.

3. Třídy a objekty v jazyce C++.

4. Přetížené operátory v jazyce C++.

5. Kopírování objektů v jazyce C++.

6. Vybrané komponenty knihovny STL.

7. Dědění. Polymorfismus v jazyce C++.

8. Abstraktní třídy v jazyce C++.

9. Šablony funkcí a tříd v jazyce C++.

10. Výjimky a jejich ošetření v jazyce C++. Abstraktní datové typy fronta a zásobník v C++.

11. Abstraktní datové typy rozšiřitelné pole, seznam, množina a tabulka v C++.

12. Asociativní datové struktury.

13. Rozšíření C++11.

Osnova cvičení:

1. Úvod do C++

2. Základy OOP, objekty a metody

3. Viditelnost, konstruktor, destruktor, moduly

4. Přetěžování operátorů

5. Mělká vs. hluboká kopie

6. STL kontejnery

7. Dědičnost

8. Abstraktní metody

9. Šablony funkcí a tříd

10. Výjimky a C++11

11. C++11

12. Procvičování

13. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty používat prostředky objektově orientovaného programování a využívat je při specifikaci a implementaci abtstraktních datových typů s důrazem na implementaci pomocí spojových struktur. Předmět je povinným předmětem programu, na který navazuje řada dalších předmětů.

Studijní materiály:

1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. : Introduction to Algorithms (3rd Edition). MIT Press, 2016. ISBN 978-0262033848.

2. Brassard G., Bratley P. : Fundamentals of Algorithmics (3rd Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0133350685.

3. Sedgewick R. : Algorithms (4th Edition). Addison Wesley, 2011. ISBN 978-0321573513.

4. Sedgewick R. : Algorithms in C++, Parts 1-4: Fundamentals, Data Structure, Sorting, Searching (3rd Edition). Addison-Wesley, 1998. ISBN 978-0201350883.

5. Virius M. : Programování v C++ - od základů k profesionálnímu použití. Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0502-1.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PA2/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PA2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Trávníček J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:349
Hušek R.
Kolomazníková B.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TH:D-1122
Hušek R.
16:15–17:45
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
Út
místnost T9:349

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Pauš P.
Šuráň J.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Pauš P.
Šuráň J.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Matoušek J.
Tušla O.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Matoušek J.
Švec J.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:105
Vogel J.
14:30–16:00
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost T9:349
Rak M.
Šťastný P.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:BS
Vagner L.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Vagner L.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:349
Krupička T.
Nohejl P.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:BS
Hušek R.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Hušek R.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:349
Vogel J.
Catay S.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Švec J.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
Čt
místnost T9:349
Štorc O.
Břichňáč V.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Gregor F.
Pecka T.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Pecka T.
Fialová J.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Breiner D.
Rak M.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Breiner D.
Votrubec J.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna

místnost T9:349
Pecka T.
Guľa P.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6692006.html