Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Object-Oriented Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-OOP.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Objektově orientované programování se v posledních 50 letech používalo k řešení výpočetních problémů pomocí grafů objektů, které spolu spolupracují předáváním zpráv. V tomto předmětu se studenti seznámí s hlavními principy objektově orientovaného programování a návrhu, které se používají v moderních programovacích jazycích. Důraz je kladen na praktické techniky pro vývoj softwaru, včetně testování, zpracování chyb, refaktoringu a použití návrhových vzorů.

Požadavky:

- BI-TJV

- BI-PPA

- BI-PA2

Osnova přednášek:

1. Historie a kontext vzniku objektově orientovaného paradigmatu.

2. Základní principy objektově orientovaného programování a návrhu: objekt, zpráva, třída, atribut..

3. Hierarchické objektově orientované datové struktury.

4. Dědičnost a parametrický polymorfismus, princip substituce.

5. Testování objektově orientovaného návrhu.

6. Cistě objektově orientované jazyky.

7. Zpracování chyb, výjimky, design by contract.

8. Refactoring objektově orientovaného návrhu.

9. Objektový model a reflexe.

10. Objektově orientované návrhové vzory.

11. Prototypová dědičnost.

12. [2] Implementace objektově orientovaných jazyků.

Osnova cvičení:

1. Historie a kontext vzniku objektově orientovaného paradigmatu, základní principy objektově orientovaného programování a návrhu

2. Kompozice a dědičnost.

3. Polymorfismus, princip substituce.

4. Testování objektově orientovaného návrhu.

5. Čistě objektově orientované jazyky.

6. Zpracování chyb, výjimky, design by contract.

7. Refactoring objektově orientovaného návrhu.

8. Objektový model a reflexe.

9. Objektově orientované návrhové vzory.

10. Typeclasses

11. Prototypová dědičnost.

12. [2] Implementace objektově orientovaných jazyků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Stevens R. W. et al : Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API (3rd Edition). Addison-Wesley, 2004. ISBN 978-0131411555.

2. Stevens R. W. : Unix Network Programming, Volume 2: Interprocess Communications (2nd Edition). Addison-Wesley, 1998. ISBN 978-0132974295.

3. Raval S. : Decentralized Applications: Harnessing Bitcoin's Blockchain Technology. O'Reilly, 2016. ISBN 978-1491924549.

4. Colouris G. : Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition). Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0132143011.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OOP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6615806.html