Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do DevOps

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-IDO.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Mlejnek, Tomáš Vondra
Přednášející:
Jiří Mlejnek, Tomáš Vondra
Cvičící:
Martin Beránek, Martin Hlavatý, Martin Chvíla, Tomáš Klas, Ladislav Louka, Martin Mareš, Jiří Mlejnek, Štěpán Pechman, Zdeněk Rybola, Miroslav Štaffa, Valerii Ulitin, Michal Valenta, Tomáš Vondra
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá tématem DevOps a připraví budoucí vývojáře a administrátory na moderní kulturu vývoje a provozu systémů a služeb. Předmět pokrývá jednak problematiku nástrojů na podporu vývoje, testování a sestavování softwaru. Také se věnuje nástrojům na automatizaci správy infrastruktury a sestavování a nasazování softwaru na cloud. Je úvodem do technologií, které pak budou podrobněji rozebrány v navazujících předmětech. Student se také seznámí s moderními technologiemi používanými v praxi.

Požadavky:

Java/PHP (BI-TJV/BI-PHP), algoritmizace, databáze, základy hardwaru počítače z BI-SAP, Unix z BI-UOS, příkazová řádka Linuxu z BI-PS1, práce se soubory, vzdálené přihlášení, uživatelská práva, root mód, BASH skripty

Osnova přednášek:

1. Úvod do DevOps, týmová spolupráce.

2. Kontinuální integrace, Pipelines.

3. Testování softwaru - jednotkové testy, testy se simulací uživatelské interakce.

4. Testování kvality kódu v CI, DevSecOps.

5. Release a nasazení.

6. Kontejnerizace, sestavení image pro kontejner.

7. Ruční použití cloudu, použití cloudových služeb - PaaS.

8. Automatizace správy serverů.

9. Architektury aplikací pro škálování v cloudu.

10. Monitoring chyb, metrik a logů.

11. Techniky skriptování infrastruktury v cloudu. Infrastruktura v kódu - IaC.

12. Jak to vypadá v praxi.

Osnova cvičení:

1. Nástroje pro týmovou spolupráci.

2. Základy CI (pipeline).

3. Sestavení aplikace v CI.

4. Statická analýza kódu.

5. Vypracování bodované úlohy - Dev

6. Sestavení kontejneru.

7. Použití cloudů v příkazové řádce.

8. Automatizace správy serverů pomocí konfiguračního managementu.

9. Nasazení kontejneru na PaaS.

10. Vypracování bodované úlohy.

11. Terraform.

12. Zátěžové testy a automatické škálování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J. : The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016. ISBN 978-1942788003.

2. Forsgren N., Humble J., Kim G. : Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution Press, 2018. ISBN 978-1942788331.

3. Davis J. : Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale. O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491926307.

4. Hochstein L., Moser R. : Ansible: Up and Running: Automating Configuration Management and Deploy-ment the Easy Way (2nd Edition). O'Reilly Media, 2017. ISBN B0743VR1MC.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete nahttps://courses.fit.cvut.cz/BI-IDO

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-IDO
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TK:BS
Mlejnek J.
Vondra T.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
St
místnost TH:A-1142
Vondra T.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Vondra T.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost T9:350
Mlejnek J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Mlejnek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost TH:A-1142
Pechman Š.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Rybola Z.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost T9:348
Mareš M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Čt
místnost T9:350
Louka L.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost TH:A-1142
Valenta M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost T9:348
Štaffa M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:348
Beránek M.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost TH:A-1142
Klas T.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6608306.html