Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Úvod do DevOps

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-IDO.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá tématem DevOps a připraví budoucí vývojáře a administrátory na moderní kulturu vývoje a provozu systémů a služeb. Předmět pokrývá jednak problematiku nástrojů na podporu vývoje, testování a sestavování softwaru. Také se věnuje nástrojům na automatizaci správy infrastruktury a sestavování a nasazování softwaru na cloud. Je úvodem do technologií, které pak budou podrobněji rozebrány v navazujících předmětech. Student se také seznámí s moderními technologiemi používanými v praxi.

Požadavky:

Java/PHP (BI-TJV/BI-PHP), algoritmizace, databáze, základy hardwaru počítače z BI-SAP, Unix z BI-UOS, příkazová řádka Linuxu z BI-PS1, práce se soubory, vzdálené přihlášení, uživatelská práva, root mód, BASH skripty

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, týmový vývoj a nástroje pro jeho podporu.

2. Ruční použití cloudu, použití cloudových služeb - PaaS.

3. Automatizace správy serverů.

4. Continuous Integration, Pipelines.

5. Kontejnerizace.

6. Sestavení image pro kontejner.

7. Testování softwaru - jednotkové testy, testy se simulací uživatelské interakce.

8. Testování kvality kódu v CI, DevSecOps.

9. Sestavování a publikace SW v pipeline, Continuous Delivery.

10. Architektury aplikací pro škálování v cloudu. Infrastruktura v kódu - IaC.

11. Monitoring chyb, metrik a logů.

12. Techniky škálování infrastruktury v cloudu.

Osnova cvičení:

1. Přístup k fakultní infrastruktuře.

2. Použití cloudů v příkazové řádce.

3. Automatizace správy serverů pomocí konfiguračního managementu.

4. Vytvoření sestavovací a testovací pipeline v CI.

5. Nasazení aplikace pomocí konfiguračního managementu.

6. Práce s Dockerem a sestavení kontejneru.

7. Testování v CI.

8. Statická analýza kódu.

9. Sestavení kontejneru v CI.

10. Nasazení kontejneru na PaaS.

11. Monitoring v PaaS.

12. Zátěžové testy a automatické škálování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J. : The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016. ISBN 978-1942788003.

2. Forsgren N., Humble J., Kim G. : Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution Press, 2018. ISBN 978-1942788331.

3. Davis J. : Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale. O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491926307.

4. Hochstein L., Moser R. : Ansible: Up and Running: Automating Configuration Management and Deploy-ment the Easy Way (2nd Edition). O'Reilly Media, 2017. ISBN B0743VR1MC.

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-IDO/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6608306.html