Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

DB technologie pro Big Data

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-BIG.21 KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Monika Borkovcová
Přednášející:
Monika Borkovcová
Cvičící:
Monika Borkovcová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti budou uvedeni do oboru zpracování velkých dat (Big Data), kde se dnes typicky používají nerelační (NoSQL) databázové stroje. Předmět je zaměřen prakticky, aby studenti po jeho absolvování byli schopni vybrat vhodné nástroje (většinou open source) a postupy, navrhnout a implementovat jednodušší opakovatelný proces zpracování dat (sběr dat, transformace/agregace, prezentace). Studenti budou seznámeni s různými architekturami pro zpracování a uložení velkých dat. Teoretický výklad a prezentace konkrétních technologií budou doplněny případovými studiemi.

Požadavky:

Základní znalost relačních databází, práce s příkazovou řádkou.

Osnova přednášek:

1. Úvod do zpracování velkých dat, pojem Big Data a jeho vymezení, CAP teorém.

2. Případová studie.

3. [2] Sloupcové (column-oriented) databázové stroje (Cassandra).

5. Dokumentově orientované databáze (MongoDB).

6. [2] Platformy pro zpracování velkých dat založené na předávání dat přes souborový systém (Hadoop).

8. [2] Platformy pro zpracování velkých dat založené na předávání dat přes operační paměť (Spark).

10. Indexování nestrukturovaných a semistrukturovaných dat (ElasticSearch, Solr).

11. Nástroje pro vizualizaci a prezentaci dat (Kibana).

12. [2] Případové studie.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím laboratoře

2. Úvod do práce s Cassandra Clusterem

3. Hadoop MapReduce

4. Cassandra UseCase 1 - 1. část

5. Cassandra UseCase 1 - 2. část

6. Cassandra UseCase 2 - 1. část (Využití Hive / Pig)

7. Cassandra UseCase 2 - 1. část

8. Cassandra UseCase 3 - 1. část (Využíti Solr)

9. Cassandra UseCase 3 - 2. část

10. Cassandra UseCase 4 - 1. část (Komplexní řešení)

11. Cassandra UseCase 4 - 2. část

12. Odevzdání semestrální práce, zápočet

13. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zikopoulos P., Eaton Ch. : Understanding big data: Analytics for enterprise class Hadoop and streaming data. McGraw-Hill Osborne Media, 2011. ISBN 978-0071790536.

2. Hewitt E. : Cassandra: The Defnitive Guide. O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-1449390419.

3. Meier A., Kaufmann M. : SQL & NoSQL Databases. Springer, 2019. ISBN 978-3-658-24549-8.

4. Bradshaw S., Brazil E., Chodorow Ch. : MongoDB: The Defnitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage. O'Reilly Media, 2019. ISBN 9781491954461.

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BIG/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6608206.html