Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy řízení systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZRS.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Kateřina Hyniová
Přednášející:
Kateřina Hyniová
Cvičící:
Kateřina Hyniová
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět poskytuje přehledové znalosti oboru automatického řízení. Studenti získají znalosti v dynamicky se rozvíjejícím oboru s velkou budoucností. Zaměříme se zejména na řízení inženýrských a fyzikálních systémů. Předmět obsahuje základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů, metody vytváření popisu a modelu systémů, základní analýzu lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů.

Požadavky:

K udělení zápočtu je třeba celkový počet bodů za semestr minimálně 25 bodů z celkového počtu 45 bodů za 3 povinné testy. Zkouška má povinnou pı́semnou a volitelnou ústnı́ část.

Osnova přednášek:

1.Úvod,

2. Klasifikace systémů

3 .Matematické modelování I

4. Matematické modelování II

5.Zjednodušování blokových schémat

6.Regulační obvod

7.PID regulace

8.Stabilita regulačních obvodů

9.Regulační obvody s ON/OFF regulátory

10. Diskrétní regulační obvod

11.Regulační obvody s číslicovými regulátory

12.Některé aspekty praktických realizací s PID a PSD regulátory

13.Regulační obvody s fuzzy regulátory

Osnova cvičení:

1.Klasifikace systémů (statické vs. Dynamické, lineární vs. Nelineární, t-invariantní vs. T-variantní atd.)- příklady

2.Modelování systémů I. – příklady (přenosová funkce, impulsní charakteristika, přechodová charakteristika apod.), Heavisideův rozklad na parciální zlomky- příklady, Laplaceova transformace a Zpětná Laplaceova transformace – příklady

3.Modelování systémů II. - Příklady (frekvenční charakteristika systému, póly a nuly systému, astatismus systému atd.)

4.Zjednodušování blokových schémat- příklady

5.1. test

6.Regulační obvod s PID regulátorem ( výpočet odezev PID regulátoru, impulsní a přechodová charakteristika PID regulátoru - příklady, návrh PID regulátoru- příklady)

PID regulátor- syntéza regulačního obvodu – příklady

7.Stabilita regulačního obvodu, zjišťování stability, algebraická kritéria stability – příklady

8.2. test

9.Diskrétní regulační obvod – příklady

10.Syntéza regulačního obvodu s PSD regulátorem – příklady

11.Operace na fuzzy množinách, fuzzy řízení – příklady aplikací

12.3. test

13.Zápočet

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchači základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů. Jedná se o přehledový předmět, ve kterém se studenti seznámí s metodami vytváření popisu a modelu systému, základní analýzou lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů. Jednotlivá témata přednášek jsou provázena množstvím užitečných příkladů a praktických průmyslových realizací.

Studijní materiály:

1. Franklin G.F., Powell J.D., Emami-Naeini A. : Feedback Control of Dynamic Systems (8th Edition). Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-1292274522.

2. Dunn W. : Fundamentals of Industrial Iinstrumentation and Prosess Control (2nd Edition). McGraw-Hill, 2018. ISBN 978-1260122251.

3. Hyniová, K.: Základy řízení systémů - přednášky. ČVUT Praha, 2015. ISBN 978-80-01-05065-1.

Poznámka:

Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc.

Další informace:
moodle.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:302
Hyniová K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:301
Hyniová K.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6575906.html