Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PRR.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Petra Pavlíčková, David Pešek
Přednášející:
David Pešek
Cvičící:
David Pešek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy projektového řízení, tj. metodami plánování, s týmovou prací, analýzou, řešením krizí v projektu, komunikací, argumentací a řízením porad. Studenti si prakticky procvičí techniky projektového řízení (např. SWOT analýzu, hodnocení a řízení rizik, Ganttovy diagramy, historogram zdrojů, vyrovnávání zdrojů, síťové grafy) a tvorbu projektové dokumentace. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří mají zájem prohloubit své znalosti mimo IT, uvažují o založení vlastní firmy nebo mají ambice pracovat na středních a vyšších manažerských pozicích ve velkých globálních společnostech. Předmět je také vhodný pro studenty, kteří budou vyvíjet software nebo hardware formou týmových projektů.

Požadavky:

Znalost čtení kuchyňského receptu.

Ochota a chuť zjišťovat, jakým způsobem lze od vize dojít k výsledku, který má dopad.

Osnova přednášek:

1. Úvod do projektového řízení. Projekt a klíčové rysy projektu.

2. Typy a úrovně projektového řízení. Specifika a rysy projektového řízení.

3. Životní cyklus projektu. Výchozí podmínky, vize a cíle projektu, strategický a akční plán, ukazatele postupu, matice odpovědnosti.

4. Projektový záměr a práce s vizí. Vztah projektu a zadavatele, obsluha jeho představ.

5. SWOT analýza a logický rámec. Motivační faktory pro spolupracující.

6. Rozsah projektu, stanovení hranic řešení projektu.

7. Harmonogram projektu (Ganttův diagram) a fázování projektu.

8. Řízení zdrojů a nákladů projektu.

9. Projektový tým, projektová hierarchie. Týmové role a klíčové osoby. Psychologie práce v týmu.

10. Rizika v projektu. Změny v projektech a řešení krizí.

11. Měření v projektu (KPI a jiné indikátory), reportování a monitoring.

12. Problémy a jejich eskalace. Komunikace a metody skupinového řešení problémů.

13. Pohled investora na projekt. Vznik start-up, den „D“.

Osnova cvičení:

1. Úvod do projektového řízení. Projekt a klíčové rysy projektu.

2. Typy a úrovně projektového řízení. Specifika a rysy projektového řízení.

3. Životní cyklus projektu. Výchozí podmínky, vize a cíle projektu, strategický a akční plán, ukazatele postupu, matice odpovědnosti.

4. Projektový záměr a práce s vizí. Vztah projektu a zadavatele, obsluha jeho představ.

5. SWOT analýza a logický rámec. Motivační faktory pro spolupracující.

6. Rozsah projektu, stanovení hranic řešení projektu.

7. Harmonogram projektu (Ganttův diagram) a fázování projektu.

8. Řízení zdrojů a nákladů projektu.

9. Projektový tým, projektová hierarchie. Týmové role a klíčové osoby. Psychologie práce v týmu.

10. Rizika v projektu. Změny v projektech a řešení krizí.

11. Měření v projektu (KPI a jiné indikátory), reportování a monitoring.

12. Problémy a jejich eskalace. Komunikace a metody skupinového řešení problémů.

13. Pohled investora na projekt. Vznik start-upu, den „D“.

Cíle studia:

Zažít konkrétní situace z praxe projektového řízení.

Studijní materiály:

* Sustainable project management - The GPM reference guide

* Story of Stuff Project

* Chade-Meng Tan: Hledej ve svém nitru

* Frederick P. Brooks, jr.: The Mythical Man-Month

* Reinhard K. Sprenger: Das Prinzip SELBST-Verantwortung

* John Kotter, Holger Rathgeber: Our Iceberg is Melting

http://www.ipma.cz/web/files/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni.pdf

A Guide to the Project Management Body of Knowledge

Plamínek, J.: Synergický management - vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech, Praga: Argo, 2000.

Lester A. : A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 2017. ISBN 978-16-282-5184-5.

Doležal J. a kol.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.

Svozilová A. : Projektový management. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.

Wysocki R.K. : Effective Software Project Management. John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-44653-9.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRR/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:343
Pešek D.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
St
místnost T9:343
Pešek D.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost TH:A-s134
Pešek D.
18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
místnost T9:343
Pešek D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-s134
Pešek D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
místnost TH:A-942
Pešek D.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
St
místnost T9:346
Pešek D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6562306.html