Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo a informatika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PAI.21 ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Kučera
Přednášející:
Štěpánka Havlíková, Zdeněk Kučera, Martin Samek, Dominik Vítek
Cvičící:
Štěpánka Havlíková, Martin Samek, Dominik Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními instituty, se kterými se budou potkávat při své praxi. Studenti získají informace, jak podnikat v České republice, a budou upozorněni na úskalí, která je při podnikání z hlediska práva čekají. Budou chápat proces uzavírání smluv v reálném i internetovém prostředí, budou znát svou odpovědnost při práci s internetem, budou se orientovat v institutech práva duševního vlastnictví a zvládnou používat komerční licenční typy i open-source licence. Důraz bude dán i na právní ochranu dat na internetu, registraci internetových domén a ochranu před jejich zneužíváním. Studenti budou též upozorněni na takové chování v oblasti IT, které lze podle českého práva kvalifikovat jako trestné. Součástí předmětu budou i rozbory reálných případů z praxe.

Požadavky:

Vstupní znalostní požadavky nejsou.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet.

2. Úvod do smluvního práva, elektronická kontraktace.

3. Podnikání a smluvní právo (kupní smlouva, smlouva o dílo, obchodní podmínky).

4. Softwarové smlouvy (SLA, smlouva o implementaci software, licenční smlouvy).

5. Odpovědnost na internetu.

6. Úvod do práva duševního vlastnictví (dílo dle autorského zákona, školní dílo, ochranné známky, patenty, vynálezy, průmyslové a užitné vzory).

7. Autorské právo a software, licence.

8. Internetové domény a doménové spory.

9. Základy marketingového práva, právo na sociálních sítích.

10. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu.

11. Počítačová kriminalita.

12. Právní aspekty podnikání v IT.

13. Případové studie

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet.

2. Úvod do smluvního práva, elektronická kontraktace.

3. Podnikání a smluvní právo (kupní smlouva, smlouva o dílo, obchodní podmínky).

4. Softwarové smlouvy (SLA, smlouva o implementaci software, licenční smlouvy).

5. Odpovědnost na internetu.

6. Úvod do práva duševního vlastnictví (dílo dle autorského zákona, školní dílo, ochranné známky, patenty, vynálezy, průmyslové a užitné vzory).

7. Autorské právo a software, licence.

8. Internetové domény a doménové spory.

9. Základy marketingového práva, právo na sociálních sítích.

10. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu.

11. Počítačová kriminalita.

12. Právní aspekty podnikání v IT.

13. Případové studie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Murray A. : Information Technology Law: The Law and Society. Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19880-472-2.

2. Classen H.W. : A Practical Guide to Software Licensing for Licensees and Licensors. American Bar Association, 2007. ISBN 978-1-59031-849-2.

3. Eliáš K.: Občanské právo pro každého. Wolters Luwer, 2013. ISBN 978-80-747-8013-4.

4. Maisner M. a kol.: Základy softwarového práva. Wolters Luwer, 2011. ISBN 978-80-735-7638-7.

5. Jansa I., Otevřel P.: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT. Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3458-0.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PAI

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PAI
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:107
Samek M.
Vítek D.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:301
Vítek D.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Havlíková Š.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:346
Samek M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6562106.html