Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomické podnikové procesy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-EPP.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
David Buchtela
Cvičící:
David Buchtela
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je představit typické procesy související s obvyklým životním cyklem podniku. Předmět se zaměřuje především na základní ekonomické a finanční aspekty podnikání v tržním prostředí České republiky a základy managementu. V předmětu se studenti seznámí s typickými fázemi životního cyklu podniku, od vzniku podniku, přes řízení majetkové a kapitálové struktury, financování podniku, stanovení nákladové funkce podniku a nákladů pracovní síly, až po hodnocení finančního zdraví podniku a jeho případnou sanaci či zánik.

Požadavky:

Pro předmět nejsou žádné vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Podstata ekonomické činnosti. Ekonomický systém. Peníze a jejich role v ekonomice.

2. Ekonomické prostředí státu. Základní ukazatele výkonosti ekonomiky státu.

3. Podnik a cíle podnikání, primární a odvozené funkce a procesy podniku.

4. Životní cyklus podniku. Růst, stabilizace, krize, sanace a zánik podniku.

5. Majetková a kapitálová struktura podniku. Bilanční pravidla.

6. Základní principy účetnictví. Finanční výkazy podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Zisk, jeho struktura a dělení zisku.

7. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Nákladová funkce. Tvorba cen v tržní ekonomice.

8. Zdravotní a sociální pojištění. Odměňování a náklady na pracovní sílu (zaměstnance).

9. Fiskální zdroje státního rozpočtu. Přímé a nepřímé daně. Systém daní v ČR.

10. Finanční řízení podniku - krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, hodnocení investic.

11. Řízení podniku. Organizační struktury. Osobnost manažera a styly řízení.

12. Řízení lidských zdrojů.

13. Plánování a controlling v podniku. Řízení kvality. Facility management.

Osnova cvičení:

1. Podstata ekonomické činnosti. Ekonomický systém. Peníze a jejich role v ekonomice.

2. Ekonomické prostředí státu. Základní ukazatele výkonosti ekonomiky státu.

3. Podnik a cíle podnikání, primární a odvozené funkce a procesy podniku.

4. Životní cyklus podniku. Růst, stabilizace, krize, sanace a zánik podniku.

5. Majetková a kapitálová struktura podniku. Bilanční pravidla.

6. Základní principy účetnictví. Finanční výkazy podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Zisk, jeho struktura a dělení zisku.

7. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Nákladová funkce. Tvorba cen v tržní ekonomice.

8. Zdravotní a sociální pojištění. Odměňování a náklady na pracovní sílu (zaměstnance).

9. Fiskální zdroje státního rozpočtu. Přímé a nepřímé daně. Systém daní v ČR.

10. Finanční řízení podniku - krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, hodnocení investic.

11. Řízení podniku. Organizační struktury. Osobnost manažera a styly řízení.

12. Řízení lidských zdrojů.

13. Plánování a controlling v podniku. Řízení kvality. Facility management.

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit typické procesy související s obvyklým životním cyklem podniku. Předmět se zaměřuje především na základní ekonomické a finanční aspekty podnikání v tržním prostředí České republiky a základy managementu. V předmětu se studenti seznámí s typickými fázemi životního cyklu podniku, od vzniku podniku, přes řízení majetkové a kapitálové struktury, financování podniku, stanovení nákladové funkce podniku a nákladů pracovní síly, až po hodnocení finančního zdraví podniku a jeho případnou sanaci či zánik.

Studijní materiály:

1. Begg D. : Economics for Business (5th Edition). McGraw-Hill, 2016. ISBN 978-0-0771-7528-3.

2. Brealey R.A., Myers S.C., Allen N.F. : Principles of Corporate Finance. e-book, 2013. ISBN 978-00-780-3476-3.

3. Vochozka M., Mulač P. : Podniková ekonomika. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4372-1.

4. Scholleová H. : Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-EPP

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-EPP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost JP:B-671
Buchtela D.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost T9:302
Buchtela D.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:302
Buchtela D.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Buchtela D.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6561706.html